gogo

A+ R A-


Општината Кратово излезе со отчет пред граѓаните

Е-пошта Печати PDF

altПочитувани,
Досега реализираните проекти значително го подобрија животот на луѓето во општина Кратово, а посебно во селските населби, овозможувајќи им нормална комуникација со градските средини преку новоизградените патишта, снабдување со вода за пиење, со што е решен еден од основните егзистенцијални проблеми. Исто така во самиот град со реконструкцијата на улиците, културните објекти и другите зафати изменета е сликата за самиот изглед на градот во позитивна смисла, во насока на промоција на градот како туристичка дестинација и истакнување на  културните и природните вредности. Условите за учење во училиштата се исто така подобрени и е овозможена поквалитетна настава за учениците и за наставничкиот кадар. И понатаму ќе продолжиме со реализација на тековните проекти како и постојано изнаоѓање на разни можности за
финансирање преку странски инвестиции, донатори, предпристапни фондови, кредити итн.
Со почит,
Градоначалник на општина Кратово
Мите Андоновски
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Отчетот за сработеното во периодот 2005-2012 ќе го објавиме во неколку продолженија. Денеска ќе можете да прочитате за направеното во сферата на комуналите, изградба на улици и патишта, водовод и канализација.

I. КОМУНАЛИИ, ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ И ПАТИШТА, ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА
1. Асфалтирање на пат од Крива Река до с.Крилатица
Буџет: 2.000.000,00 денари
Учество: ЕЛС Кратово, Влада на Р.Македонија
2. Асфалтирање на пат од с.Кетеново до локалитет „Камени Кукли“ во
должина од 3,5 км
Буџет: 11.300.000,00 денари
Учество: Биро за недоволно развиени подрачја, ЕЛС Кратово,
Агенција за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој
3. Реконструиран (повторно асфалтиран) регионален пат од мостот во
Крива река до Пробиштип во должина од 27 км
Учество: Агенција за државни патишта на РМ
4. Изграден (асфалтиран) нов локакен пат од стадионот на ФК „Силекс“
до школото во с.Железница во должина од 2,2 км
Буџет: 13.500.000,00 денари
Учество: Агенција за државни патишта, ЕЛС Кратово
5. Реконструиран локален пат од с.Сакулица до с.Шопско Рударе во
должина од 4,5 км
Буџет: 12.000.000,00 денари
Учество: Агенција за државни патишта на РМ, ЕЛС Кратово
6. Асфалтиран дел од улицата „Гоце Делчев“ во должина од 232 м
Буџет: 2.500.000,00 денари
Учество: ЕЛС Кратово

7. Асфалтирана улицата крак од улица „Гоце Делчев“ (ветеринарна
станица) до новите згради во должина од 150 м
Учество: ЕЛС Кратово
8. Асфалтиран пристапот до новите градски гробишта во должина од
140 м
Буџет: 555.814,00 денари
Учество: ЕЛС Кратово
9. Асфалтирана улицa „Вера Јоциќ“ крак 1 во должина од 80 м и крак 2
во должина од 100 м (кај стадионот на ФК „Силекс“)
Учество: ЕЛС Кратово
10. Асфалтирани улици во населба Бојаџиско улица „Цветко Тонев“
крак1 ,крак 2 и крак3 со вкупна должина од 240 м
Учество: ЕЛС Кратово

11. Асфалтирана улицата „Јосиф Даскалов“ во должина од 260 м,
ул. „Црни врв“ во должина од 60 м, Ул„Бреза“ во должина од 200 м и ул.
„Карши бавча“ во должина од 60 м (од Радин мост до Чаир маало)
Учество: ЕЛС Кратово
12. Реконструирана, повторно асфалтирана улицата „Никола Тесла“ во должина од 250 м (од
Шумско стопанство до Здравствен дом Кратово)
Учество: ЕЛС Кратово
13. Асфалтирана улицата „6ти Септември“ , „Мирче Ацев“ и „Крсте Мисирков“ во должина од
1200 м (од Детска градинка до Зорле маало)
Учество: ЕЛС Кратово
14. Асфалтирана улицата „Михајло Апостолски“ и крак од ул „Иса
Еминов“ во должина од 900 м ( од Детска градинка до Царина маало) -
ул.„Првомајска“ во должина од 250 м
Учество: ЕЛС Кратово

15. Асфалтирана улицата „Планинска“ во должина од 300 м,
асфалтирана улица од Чаир маало према с.Крива Јабука.
Учество: ЕЛС Кратово
16. Асфалтирана улица „Мусала“ со крак 1 со должина од 200 м и крак 2
со должина од 120 м (од Чаир маало према м.в. Крива Јабука)
Учество: ЕЛС Кратово
17. Тампониран пат во с.Вакав во маало Стојкарци во должина од 500 м
Учество: ЕЛС Кратово
18. Изградени пропусти во место Врлеј на локалниот пат с.Шопско
Рудари-с.Коњух
Учество: ЕЛС Кратово
19. Изградба на пропусти во населба Лазинци, с.Крилатица
Учество: ЕЛС Кратово
20. Реконструкција на улици и поплочување со плочи од планината
Лисец во стариот дел на градот
- ул.„Страхил Досев“во должина од 62 м
- ул.„Трајче Арсов“ во должина од 207 м
- ул.„Сараевска“ во должина од 119 м
- ул.„Тошо Куковски“ во должина од 52 м
- крак од ул.„Сараевска“ до ул.„Коце Харалампиев“ во должина од 30 м
- крак од ул.„Иса Еминов“ во должина од 70 м
- ул.„Планинска“ во вкупна должина од 470 м
- ул.„Скопска“ во должина од 285 м
- ул.„Владо Гаџев“ во должина од 85 м
- ул.„Дамјан Груев“ во должина од 90 м
- ул.„Цетинска“ во должина од 160 м
- ул.„Иса Еминов“ (Млачки пат) во должина од 600 м

- ул.„Јове Гичев“ во должина од 170 м
- ул.„Митко Каналиски“ во должина од 62 м
- ул.„Цветко Тонев“ во должина од 337 м
- ул.„Браќа Миладинови“ во должина од 500 м
- ул.„Орце Николов“ во должина од 380м
- ул.„Славко Баев“ во должина од 180 м
Учество: СИП, ЕЛС Кратово
21. Изградба на нови улици со бекатон плочи
- ул.„Гоце Делчев“- тротоари во должина од 160 м
- улици во Царина маало
- крак на ул.„Иса Еминов“ во должина од 20 м
- крак на ул.„11 Октомври“ во должина од 40 м кај самопослуга
- ул.„Царка Андреева“ во должина од 210 м
- ул.„Лисец“ со краци во должина од 675 м
- ул.„Иса Еминов“ (Млачки пат) во должина од 130 м
- Улици во маало Баба Карина река
- ул.„Глигор Пазевански“ во должина од 220 м
- ул.„Цветко Тонев“ во должина од 120 м
Буџет: 1.728.652,00 денари
Учество: СИП, ЕЛС Кратово
22. Изградба на улици со калдрма од кршен камен
- ул.„Првомајска“ во должина од 210 м
- крак од ул.„Иса Еминов“ во должина од 108 м
-ул.„11 ти Октомври“ во должина од 40 м
- ул.„Осоговска“ во должина од 160 м (врска Зорле маало – Осмолетка)
- крак 1 на ул.„6 ти Септември“ во должина од 45 м
- крак 2 на ул.„6 ти Септември“ во должина од 60 м
- крак 3 на ул.„6 ти Септември“ во должина од 80 м
- на ул.„Планинска“ во должина од 235 м до м.в. Дуп
- ул.„Скопска“ во должина од 100 м

- крак1 на ул.„Глигор Пазевански“ во должина од 120 м (Ромска населба)
Учество: СИП, ЕЛС Кратово
23. Асфалтирање велосипедска патека од с.Шлегово до спортски терен
Сланушка во должина од 1 км
Буџет: 4.200.000,00 денари
Учество: Агенција за финансиска подршка на
земјоделието и руралниот развој, ЕЛС Кратово
24. Изградба на јавен тоалет
Буџет: 1.307.898,00 денари
Учество: МТВ
25. Проширување на Градски пазар во општина Кратово
Буџет: 100.000 долари
Учество: Светска банка
26. Извршена промена на водоводна мрежа во градот-замена на стари
азбестни цефки со полиетиленски цевки во должина од 9000 м
Буџет: 500.000 евра
Учество: Програма КАРДС
27. Изградба на нов водовод од с.Сакулица до с.Шопско Рудари во
должина од 11 км
Буџет: 5.000.000,00 денари
Учество: ЕЛС Кратово, Влада на Р.Македонија
28. Реконструкција на водоводна мрежа во с.Железница во должина од
1800 м
Буџет: 2.000.000,00 денари
Учество: Влада на Р. Македонија

29. Изградба на нов резервоар за средна зона 300 м3 во Кратово
Буџет: 6.000.000,00 денари
Учество: Министерство за транспорт и врски
30. Изграден резервоар за ниска зона 300 м3 во Кратово
31. Реконструкција на филтер станица во Кратово
Буџет: 80.000 долари
Учество: УСАИД
32. Реконструкција на улици и поплочување со плочи во стариот дел на
градот и изградба на нови улици со бекатон плочи
Буџет: 350.000 евра
Учество: СИП-3 програма
33. Правени бушотини за снабдување со вода во с.Коњух
Буџет: 1.000.000 денари
Учество: Буџет на општина Кратово
34. Поставено ново улично осветлување во с.Туралево, с.Крилатица и
с.Мушково
Буџет: 1.097.789,00 денари
Учество: Буџет на општина Кратово
35. Изградба на таложник во м.в.Црни Врв
Буџет: 1.908.999,00 денари
Учество: Биро за регионален развој, Буџет на општина Кратово

36. Изградена чешма во с.Железница и дадено црево во месните
заедници Железница, Талашманци, Куклица, Емирица за подобрување
на водоснабдувањето
Учество: Буџет на општина Кратово
37. Изградена канализација во с.Туралево
Буџет: 6.388.839,00 денари
Учество: Фонд за води

38. Изградена канализација во с.Страцин
Буџет: 1.947.461,00 денари
Учество: Фонд за води
39. Изградени краци за канализација во с.Кетеново
40. Изградена атмосферска канализација во Зорле маала во должина од
150 м
Учество: ЕЛС Кратово
41. Изграден колектор и уредено речното корито на Кратовска река во
централното градско подрачје
Буџет: 11.445.000,00 денари
Учество: Министерство за транспорт и врски
42. Уреден долот од Ромската населба до улицата „Гоце Делчев“
Буџет: 5.382.385,00 денари
43. Уреден долот во населба Брци
44. Набавка на противпожарно возило
Учество: Операција Флоријан-Англија, Буџет на општина Кратово
45. Набавка на возило за собирање на смет
Буџет: 18.000,00 евра
Учество: Германска амбасада, Буџет на општина Кратово

Коментари

Почитуван Г-не Градоначалник во име на граѓаните од улица Никола Тесла Кратово населба Вршник имаме забелешка на вашите предизборни ветувања за асфалтирање на нашата улица во должина од нецелосни 50 метри која сеуште не е реализирана, а веќе е излезен отчетот за вашата работа во нашата општина. Ви благодариме ако имате малку време барем прочитајте го мејлот или тоа нека го направи некој за вас и очекуваме да се преземе некоја мерка во врска со нашето барање. Со почит.

+3 Трајче 2012-12-13 15:30 #1

Цитат

Додади коментар


Кодот на сликата Освежи

© 2015 - Аберџија. Сите права се задржани.  Порталот е хостиран и спонзориран од Surfree. Креиран од Мартин Марковски.